Posts Tagged ‘ซูเรียน’

ZHULIAN รับสมัครผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม

คุณสมบัติของผู้ร่วมธุรกิจ !!!
1. อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
2. อยากมีเวลาพักผ่อนและอยากสบายก่อนแก่
3. รักตัวเอง รักครอบครัว มีความรับผิดชอบสูง
4. อยากมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน ( มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า )
5. มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและครอบครัว ( เป็นคนมีน้ำใจ )
6. คิดเป็น ( โดยการเปลี่ยนรายจ่ายมาเป็นทุน )
7. เป็นคนชอบซื้อของ ( เปลี่ยนจากงานขายมาเป็นงานซื้ออย่างเดียว )
8. เป็นคนยอมรับความจริง คือ เข้าใจว่า เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ มันจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิต คือเป็นที่มาของปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และยังรวมถึงยานพาหนะและเกียนติยศที่เป็นเงาตามมา ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้เยอะ
9. อยากมีมรดกตกทอดถึงคนที่เรารัก คือเข้าใจว่าอาชีพที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นั้น ยังไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า เมื่อเราตายไปคนที่อยู่ข้างหลังเราจะสบาย ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว รายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานก็ย่อมตายไปพร้อมกับตัวเราเช่นกัน หรืออาจทิ้งหนี้สินไว้อีกก็เป็นได้ แต่ที่ ZHULIAN เหลือไว้ทั้งตำแหน่งและรายได้ตลอดชั่วโคตรเลยทีเดียว
10. เป็นคนมองโลกในแง่ดี ( มีทัศนะคติบวกตลอด )

ติดต่อ K.บอย 086-557-6343

Advertisements